Kontaktopplysninger

Takk for interessen du har vist oss, og for at du tar kontakt. Ring eller send oss forespørselen per e-post

Sortimo-teamet hjelper deg gjerne med råd og fakta fra 08:00 – 16:00, mandag til fredag.

Hovedkontor

Sortimo AS
Ulvenveien 92 A
N - 0581 OSLO
Telefon: 22 72 92 70
E-mail: firmapost@sortimo.no

Sortimo AS - Trondheim
Vestre Rosten 88B
N - 7075 Tiller
Telefon: 73 40 52 40

Sortimo AS - Bergen
Bergen
Telefon: 22 72 92 70

Sortimo-kontaktopplysninger

Alt på ett sted