Impressum

Ansvarlig for innholdet
Sortimo AS

CVR: 984720467

Ulvenveien 92 A
0581 Oslo
Norge

Tel +47 22 72 92 70  
E-Mail:  firmapost@sortimo.no 


Adm. direktør
Michael Pettersson
VD - Scandinavia

Ole-Andreas Pettersen
Daglig leder


Anvisning

Informasjonen på denne nettsiden kontrolleres og oppdateres kontinuerlig. Hverken leverandøren eller Sortimo International GmbH tar noe ansvar for innhold eller noen garanti for aktualitet, korrekthet eller fullstendighet av nettsidene som det henvises til via hyperlinks.

Innhold og struktur av dette nettstedet er opphavsrettighetsmessig beskyttet. Mangfoldiggjøring av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster, tekstdeler eller bilder krever, dersom annet ikke er uttrykkelig angitt, forhåndstillatelse fra Sortimo International GmbH eller Sortimo Speedwave GmbH.